A Coruña precisa outros orzamentos

Aínda non sabemos nada dos orzamentos do Concello da Coruña para 2022. E estamos a mediados de novembro…! Expreso a miña estupefacción neste artigo, que viu a luz nas páxinas locais da Voz de Galicia, e falo tamén dos orzamentos da Xunta e do Estado en relación á nosa cidade. A foto é da conferencia de prensa que dei co compañeiro Néstor Rego para presentarmos as emendas do BNG ás contas estatais.

Comparte esta entrada

A Coruña merece un mellor trato nos orzamentos para 2022. Nos do Estado e  nos da Xunta. E precisa que o Goberno Local cumpra cos seus compromisos e presente canto antes os orzamentos do Concello para 2022. Uns orzamentos que teñen que ter un marcado acento social e impulsar a actividade económica e o emprego.

Desde o BNG valoramos como moi negativos os orzamentos da Xunta e por iso presentamos unha emenda á totalidade. E como moi mellorábeis os do Estado e por iso formulamos numerosas emendas parciais.

Desde o BNG valoramos como moi negativos os orzamentos da Xunta e por iso presentamos unha emenda á totalidade. E como moi mellorábeis os do Estado e por iso formulamos numerosas emendas parciais.

Vaiamos por partes. A respecto dos orzamentos galegos, a miña compañeira Mercedes Queixas avaliou que A Coruña non está no mapa de prioridades da Xunta. E ten toda a razón. Os orzamentos da Xunta son insuficientes e continuistas. Non hai proxectos novos e si partidas desprazadas de exercicios anteriores por incapacidade na xestión.

En realidade, si que hai unha novidade, mais unha novidade negativa: unha partida de perto de dous millóns de euros para a compra dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo. Non ten sentido destinar diñeiro público para mercar uns peiraos que xa son públicos. O que cómpre é esixir a condonación da débeda do porto.

Esa é, en realidade, a nosa principal crítica ao proxecto de orzamentos do Estado: continúan a discriminar o Porto da Coruña a respecto doutros portos.

Uns orzamentos, polo demais, con luces e sombras.

As luces teñen a ver co incremento no investimento en Galiza, produto, en parte, da  esixencia do BNG. As sombras, entre outras, vémolas na falta de partidas significativas para a liña ferroviaria que nos conecta con Ferrol ou Lugo, para restaurar o antigo cárcere e cederllo ao Concello da Coruña ou para indemnizar as e os mariscadores da Ría do Burgo.

Conclúo cunha breve alusión ás contas do Concello. En xuño de 2019, no Acordo de Investidura de Inés Rey, o PSOE comprometeuse co BNG a que os orzamentos comezarían a se negociar en setembro para entraren en vigor en xaneiro.

En cambio, estamos en novembro e aínda non sabemos nada deles. Non están a incumprir só co BNG. Están a incumprir coa cidade. Porque A Coruña necesita uns novos orzamentos.