Comparecencia ante os medios sobre o porto, a súa débeda e o deseño da fachada marítima

Deíxovos a seguir a miña intervención na conferencia de prensa que o mércores 6 de abril ofrecín, canda Néstor Rego e Avia Veira, no Salón Enseada do Hotel Riazor.

Comparte esta entrada

Estes días volve ser actualidade o debate sobre que facer cos terreos do porto interior, unha vez que se complete o traslado de  actividades ao porto exterior. Sabedes cal é o criterio do BNG: pensamos que hai que manter a titularidade pública dos terreos. Pensamos que na definición dos usos deben priorizarse os usos produtivos, porque o Porto interior ten que seguir sendo un porto vivo. Eses terreos son unha oportunidade para abrir a cidade ao mar, criar espazos verdes e atender as necesidades de mobilidade non só a escala local, senón tamén comarcal.

Somos conscientes, con todo, que esa zona ten que ser unha zona viva. Non un polígono que fique baleiro e sen vida pola noite.

Pero o BNG non está polo labor de dar debates que agora non tocan. Nin de poñer sobre a mesa propostas que agora mesmo proporcionan o pretexto perfecto ao Estado para que siga incumprindo coa Coruña

A que me refiro? Se se pon sobre a mesa o a venta de activos ou a construción de vivenda, como por exemplo fixo recentemente Feixóo, o Estado xa ten a escusa perfecta para evitar falar da condonación da débeda do Porto ou dunha solución equivalente.

Isto é, dado que estamos a falar de terreos titularidade estatal e dado que a construción do Porto Exterior da Coruña foi unha decisión de Estado, defendemos que o Estado contribúa á transformación dos terreos do porto interior por unha cantidade equivalente á debeda da Autoridade Portuaria da Coruña con Portos do Estado.

Por iso emprazamos o Sr. Feixoo a que actúe como Presidente do Goberno Galego e non como promotor inmobiliario, e emprazamos o Sr. Feijóo e á Sra. Rei a que  sexan firmes á hora de esixir a condonación da débeda e o acceso ferroviario ao Porto Exterior.

Quer Feixoo quer Rei teñen que demandar do Estado un compromiso claro e inequívoco, cun calendario de execución e recursos orzamentarios.

Porque, ademais, calquera transformación de San Diego é imposíbel, namentras non se complete o traslado de actividades portuarias. E para iso ten que estar resolto o acceso ferroviario ao Porto exterior. E calquera transformación de San Diego é imposíbel  mentres non se traslade tamén a actual estación de mercadorías e a súa praia de vías. E para iso tamén  ten que estar resolto o acceso ferroviario ao Porto exterior.

Por iso vos dicía que o BNG non está polo labor de dar debates que agora non tocan,nin de poñer sobre a mesa propostas que agora mesmo proporcionan o pretexto perfecto ao Estado para que sega incumprindo coa Coruña

O que toca é a condonación da débeda

O que toca é o acceso ferroviario ao Porto exterior.