De novo a voltas co porto

Boa parte do futuro da nosa cidade está en xogo no seu porto. É por iso que levamos unha moción ao Pleno pasado, que felizmente obtivo o apoio maioritario da Corporación. Disto falo na miña útima colaboración co diario La Opinión.

Comparte esta entrada

A principal nova da política municipal na Coruña foi, nos últimos tempos, a aprobación  polo Pleno do Concello, coa abstención do PP e o PSOE, dunha moción do BNG que instaba o Goberno Municipal a non incluír nengunha partida destinada á adquisición dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería nos Orzamentos do Concello da Coruña de 2022.

Axiña Xunta de Galiza e Autoridade Portuaria lanzáronse a pedir explicacións ao Concello, mentres que o Goberno municipal  rendía contas da súa abstención sen aclarar o fondo da cuestión.

Como dixemos no debate plenario, preocúpanos a débeda do porto, motivada pola construción do porto exterior. Somos conscientes de que hai que afrontar este problema para non ameazar a viabilidade dun porto que foi, e debe continuar a ser, un motor da nosa cidade.

A construción do porto exterior foi unha decisión adoptada nun Consello de Ministros. Por iso o Estado ten que asumir a súa responsabilidade

Mais a construción do Porto Exterior foi unha decisión de Estado, publicitada polo Goberno Aznar como unha compensación a Galiza polo desastre do Prestige. Por iso, o  Estado ten que asumir a súa responsabilidade. Non lle compete ao Concello da Coruña, asumir o pagament pola porta de atrás, da débeda xerada pola súa construción.

O que si lle compete ao Concello é esixir igualdade de trato. O Estado condonou a débeda do porto de València e os portos de titularidade estatal de Almería e Pasaia van ceder, para uso público, terreos e equipamentos, sen que a operación represente un custo para esas cidades.

E dado que o Estado pon como desculpa de mal pagador que a débeda de Valencia non se condonou directamente ao porto, senón a un consorcio do que formaba parte a propia Administración Xeral do Estado, tamén lle compete ao Concello ter un papel de liderado impulsando a constitución dun consorcio, coa participación das distintas administracions, para acometer a transformación dos terreos do porto interior.

A ordenación do bordo litoral e a condonación da débeda do Porto é vital para deseñar A Coruña do futuro.  Nisto é no que ten que centrar os esforzos o Concello e non en comprometer recursos para a adquisición duns peiraos que xa son públicos, en vez de asignalos a atender cuestións prioritarias que si dependen do seu ámbito competencial.