Partido de tenis a conto da Intermodal

Pois a verdade é que aburre un chisco, é unha historia que xa cansa de máis. Refírome á tirapuxa sobre a Intermodal entre goberno local e galego. Quen paga a factura, en forma de demoras inxustificadas na dotación desta infraestrutura, é a nosa cidade. Sobre o asunto escribín estas liñas para La Opinión.

Comparte esta entrada

Asistimos estes días a un novo partido de tenis entre Xunta e Concello. Desta volta, a conto da Intermodal.

A Xunta argumenta que non pode licitar a parte que lle corresponde (a terminal de autobuses) por falta de fondos municipais que aseguren o cumprimento dos compromisos subscritos polo Concello. 

O Goberno local responde que hai mecanismos para que non se paralicen os trámites mentres non houber novos orzamentos municipais.

A Xunta está a usar a ausencia de orzamento municipal como elemento de desgaste político, ao servizo da estratexia do PP local

É evidente que a Xunta está a usar a ausencia de orzamento municipal como elemento de desgaste político, ao servizo da estratexia do PP local, que vén de se ofrecer para negociar co Goberno local un modificativo de crédito.

Mais o certo é que no Pleno do pasado 3 de febreiro aprobouse o convenio para a execución da terminal de autobuses, supeditando a súa asinatura, e condicionando o compromiso económico deste exercicio orzamentario que da mesma se derivaría, á previa tramitación e aprobación da modificación presupostaria que o dote de crédito adecuado e suficiente.

O propio interventor do Concello advirtiu de que, coas contas de 2020 prorrogadas, non existe crédito orzamentario axeitado e suficiente para a Intermodal.

Por tanto, tamén é evidente que o Goberno local non está a cumprir cos seus deberes.

En setembro, PSOE e Marea optaron por negociar entre eles os orzamentos excluíndo o BNG. Dende aquela ese acordo traduciuse nunha continua escenificación. Mais o problema é cando a escenificación oculta a inacción.

Escenificouse un acordo para impulsar a área metropolitana que ficou en nada. Escenificouse un acordo para impulsar un operador enerxético que comezará a funcionar, se é que o fixer algún día, nas calendas gregas. Agora a escenificación consiste nunha mesa social sobre o dereito á vivenda, convocada, nun formato moi innovador, polo Goberno Municipal e o Grupo Municipal da Marea Atlántica,  baixo o rótulo de “reservado o dereito de admisión”.

E, mentres tanto, o Concello continúa sen orzamentos, o que pon en serio risco importantes investimentos.

Esa é a proba máis palpábel dunha escenificación que oculta a inacción e dun Concello que presenta unha preocupante parálise.