Política de privacidade

Data de última modificación: 22 de febreiro de 2023

Esta Política de Privacidade só será válida para os datos persoais obtidos no Sitio Web, e non é aplicable á información recollida por terceiros noutras páxinas web, aínda que estean vinculadas polo Sitio Web.

Con isto, manifesto o meu compromiso de manter e garantir as relacións comerciais de forma segura protexendo os datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos usuarios da nosa web.

Finalidade dos datos

Segundo o establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase ao USUARIO de que, a través dos formularios de contacto que se almacenan coa única finalidade de responder ás comunicacións electrónicas. Os campos marcados como obrigatorios son imprescindibles para levar a cabo a finalidade expresada.

Só o propietario terá acceso aos seus datos, e en ningún caso estes datos serán cedidos, compartidos, cedidos ou vendidos a terceiros. A aceptación da política de privacidade, mediante o procedemento establecido, entenderase a todos os efectos como a prestación do CONSENTIMIENTO TÁCITO E INEQUIVOCO -do artigo 6 da LOPD- do USUARIO ao tratamento dos datos persoais nos termos que se establecen. neste documento, así como a transferencia internacional de datos que se produza, exclusivamente pola localización física das instalacións dos prestadores de servizos e dos encargados do tratamento.

Medidas de seguridade

O Grupo Municipal do BNG da Coruña infórmalle de que ten implantadas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos persoais e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado.

Exercicio dos dereitos

Aquelas persoas físicas que facilitaron os seus datos a través da web, poderán dirixirse ao titular da mesma para poder exercer libremente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados aos seus ficheiros.

O interesado poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida a bng@coruna.gal coa referencia “Protección de Datos”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude.

Ligazóns

Como servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados nin controlados polo sitio web. Por este motivo, o Grupo Municipal do BNG da Coruña non garante, nin se fai responsable da legalidade, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web nin das súas prácticas de privacidade.

Teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas antes de proporcionar algunha da súa información persoal a sitios web fóra deste sitio web.

As ligazóns teñen como única finalidade ofrecer ao Usuario a posibilidade de acceder a ditas ligazóns e coñecer o noso traballo, aínda que non ofrece nin comercializa a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados, nin tampouco aproba, supervisa, ou a través de terceiros.ou controlar de calquera forma os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente neles. O Grupo Municipal do BNG da Coruña non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao Usuario ao acceder a ditos enlaces.

Modificación

O Grupo Municipal do BNG da Coruña resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade publicarase cunha antelación mínima de dez días á súa aplicación efectiva. O uso da Web tras os devanditos cambios, implicará a aceptación dos mesmos.

Servizos de terceiros

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade, a Web utiliza os seguintes provedores:

  • Aloxamento: Dinahosting.
  • Plataforma web: WordPress.Org

Aceptación

O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte do Grupo Municipal do BNG da Coruña na forma e para as finalidades sinaladas no aviso legal.