Cidade deportiva

Programa · A Coruña cidade deportiva

O BNG entende o “Deporte” no seu sentido amplo, como un conxunto de  actividades físicas, deportivas e recreativas orientadas a favorecer a integración e a calidade de vida das persoas, incluíndo a toda a comunidade, sen discriminación de idade, sexo, condición física, social, cultural, étnica ou racial, máis tamén como un medio esencial que garante calidade de vida e aumente os anos de vida saudábeis.

O deporte coruñés ten que ser un exemplo para a cidadanía, que cumpra cunha política orientada a favorecer a integración, e a calidade da vida das persoas sen discriminacións, que sexa transversal, e que axude a crear unha sociedade mellor.

O obxectivo do BNG será desenvolver un modelo deportivo coruñés que ca axuda das políticas feministas, logre mellorar a súa vertente educativa, de promoción do deporte base, e da actividade física saudábel, así como o ámbito competitivo, que impulse a actividade profesional deportiva de alto nivel, e sempre libre de discriminacións, que sexa integrador, para que chegue a todas as idades e colectivos, é para iso, é preciso ofrecer programas adaptados, que perduren no tempo, e se organicen de forma interdisciplinar dende as distintas concellarías do concello, para que ninguén se quede fora.

Para lograr estes obxectivos será fundamental non só colaborar cos movementos asociativos veciñais, educativos, feministas, deportivos e colectivos que traballan en temas relacionados coa saúde, a mobilidade, e as necesidades educativas especiais, alén de institucións públicas, se non tamén darlles ferramentas que poidan usar, coma facilitar información e formación.

  1. Apoio e diálogo constante co tecido deportivo da cidade.
  2. Compromiso de acordar co tecido deportivo da cidade as obras de reforma das instalacións deportivas municipais así como as de nova creación.
  3. Mantemento do Consello Municipal de Deportes e dos seus grupos de traballo.
  4. Creación no Consello Municipal de Deportes dun grupo sobre a violencia no deporte, que permita tanto recoller denuncias e queixas como elaborar estratexias para previla e traballar a prol da ética no deporte, incluíndo a elaboración dun plan municipal de ética e deporte para a prevención das diferentes formas de violencia.
  5. Estudo para a xestión directa das infraestruturas e das programacións relacionadas co deporte.
  6. Inclusión dentro da formación permanente das técnicas e técnicos do concello (servizos sociais, educación, deportes, etc.) cursos sobre deporte e perspectiva de xénero e deporte social.
  7. Divulgación da memoria do deporte galego que permita amosarlle á cidadanía tanto a orixe do deporte na Coruña como as prácticas propias.