Cidade metropolitana

Programa · A Coruña cidade metropolitana

A Coruña real non remata nos límites do noso termo municipal. Milleiros de persoas residentes nos concellos da contorna acoden acotío á nosa cidade, e o mesmo ocorre á inversa. O porto exterior e importantes polígonos industriais están en Arteixo, o Aeroporto en Culleredo, o encoro que nos abastece de auga en Cambre e Abegondo… Para deseñarmos A Coruña do futuro é imprescindíbel articularmos esta realidade metropolitana.

Impulsaremos a constitución da Área Metropolitana da Coruña e concertarémola de políticas a escala comarcal.

En particular, promoveremos a prestación de servizos compartidos e a coordinación de políticas nos seguintes eidos:

  • Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos.
  • Xestión integral do ciclo da auga e elaboración dun plan da auga.
  • Planificación integral do transporte a escala comarcal.
  • Planificación urbanística e ordenación do territorio, no que ten a ver con usos residenciais, industriais, de servizos e protección ambiental.
  • Planificación e promoción turística.
  • Planificación dos servizos sociais públicos.

Mentres a área metropolitana non for unha realidade xurídica, co fin de atallar os importantes problemas de mobilidade da nosa comarca, comprometémonos a impulsar a creación dun Consorcio de Transporte Metropolitano cos seguintes obxectivos:

  1. Mellorar as conexións entre A Coruña cos concellos veciños e as conexións destes entre si sen necesidade de pasar pola cidade central.
  2. Implantar servizos ferroviarios de proximidade (modelo tren-tram). Con tal fin, demandarase a modernización da liña ferroviaria A Coruña- Betanzos- Ferrol, o aproveitamento do tendido ferroviario existente entre A Coruña e Arteixo e o aproveitamento do tendido ferroviario que discorre polo porto interior.
  3. Poñer en marcha de transporte público marítimo.
  4. Crear aparcamentos disuasorios próximos ás paradas de bus metropolitano e emprazamentos onde aínda estea operativo o tren para facilitar o uso do transporte público nos concellos da comarca.