Cidade para moverse

Programa · A Coruña cidade para moverse

  1. Redeseño do plan de mobilidade.
  2. Compromiso de constitución dun ente para a xestión da mobilidade na comarca da Coruña, mentres non exista unha Área Metropolitana que asuma as competencias en materia de mobilidade.
  3. Remate dos traballos de redacción da nova ordenanza de mobilidade.