Cidade pola igualdade

Programa · A Coruña cidade pola igualdade

A Coruña, é unha cidade feminista, que reclama unha sociedade sen discriminacións, libre de violencias machistas e LGBTifobía, e que non pode nin debe dar pasos atrás nas políticas que implementa está urbe no seu día a día.

As rúas énchense cando o feminismo sae a berrar contra o machismo e patriarcado, contra a Lgtbifobía, e contra calquera indicio de discriminación, porque aínda que sabemos que hai moito conseguido, queda moito por loitar, e sempre estaremos vixiantes para non retroceder en dereitos, e a nosa obriga ca cidadanía.

Por iso e importante non esquecer as vítimas, os asasinatos, o machismo e patriarcado que sufre está sociedade, porque é necesario facerlle fronte, para que nalgún momento todo iso sexa cousa do pasado.

Creemos nunha sociedade de corresponsabilidade e conciliación, na que a mocidade creza en dereitos e liberdades sen discriminacións, nun deporte inclusivo, e que as persoas maiores non sexan as grandes esquecidas, ese é o noso principal compromiso, e sempre será así cunha perspectiva feminista.

  1. Cumprimento estrito da Ordenanza de Igualdade do Concello da Coruña.
  2. Elaboración inmediata dun elaboración dun Plan Municipal de Igualdade.
  3. Realización dun estudo sobre a fenda salarial e as condicións laborais na que se atopan as mulleres que traballan nas distintas empresas adxudicatarias e concesionarias do Concello da Coruña co obxectivo de atallar estas formas de discriminación.
  4. Convocatoria do Consello Municipal de Igualdade co fin de que este cumpra con todas as funcións encomendadas na Ordenanza Municipal de Igualdade na Diversidade e a cumprir cos mandatos recollidos nesta normativa municipal.
  5. Elaboración dun estudo sobre o uso do tempo e do espazo na cidade en colaboración con sectores afectados (pequeno comercio, servizos administrativos, transporte…) para traballarmos nun uso eficiente dos horarios de apertura ao público así como nun uso igualitario dos espazos públicos da cidade.
  6. Incorporación en todos os orzamentos un informe completo de impacto de xénero no camiño de rematar o mandato con orzamentos de xénero que incorporen esta visión a todas as medidas dirixidas á cidadanía da Coruña.
  7. Incorporación dun informe de impacto de xénero naquelas ordenanzas que afecten directamente as persoas.
  8. Introdución no proxecto educativo da rede de escolas infantís a perspectiva de xénero como prioridade, para traballarmos en prol da eliminación dos estereotipos de xénero coas familias e desde as primeiras idades.
  9. Implementación dos patios coeducativos nos Colexios de Educación Infantil e Primaria.