Cidade verde e azul

Programa · A Coruña cidade verde e azul

O BNG avoga por unha Coruña Verde, comprometida de xeito activo na loita contra o cambio climático, a defensa do medio ambiente e a recuperación e posta en valor dos nosos espazos naturais.

Unha Coruña que recupere e poña en valor os espazos naturais da contorna da cidade, impulsando un grande corredor verde, a renaturalización do curso dos nosos ríos e a recuperación e posta en valor do noso patrimonio, como o Castro de Elviña e a súa contorna. 

Unha Coruña que desfrute de ámbitos da nosa costa renaturalizados, de aneis verdes na cidade consolidada, de barrios reverdecidos con novos parques e outras infraestruturas verdes como os xardíns verticais.

Unha Coruña que aposte por un novo modelo de mobilidade que reduza o impacto do transporte na pegada de carbono e por un modelo de tratamento do lixo baseado decididamente na redución, reciclaxe e reutización. Unha cidade onde as coruñesas e coruñesas podan desfrutar dunha ratio de zonas verdes por habitante conforme as recomendacións da Organización Mundial da Saúde (OMS).

 1. Elaboración dun plan da auga metropolitano con medidas de aforro e racionalización dos recursos hídricos.
 2. Conservación e recuperación, dependendo dos casos, das fontes da cidade como un valor ambiental e patrimonial importante.
 3. Posta en valor dos ríos existentes na cidade: non só dos que aínda se conservan en superficie senón tamén daqueles que foron canalizados, como o río Monelos.
 4. Saneamento integral do concello, o que implicará pór en marcha as seguintes medidas:
  • Completar as redes de sumidoiros con separación de augas pluviais e fecais.
  • Dispór medidas de recomendación construtiva de vivendas e urbanizacións para o aforro no uso das augas potábeis, de reutilización das augas, permitindo a drenaxe sostíbel dos solos e a redución das augas residuais.
  • Realizar as obras precisas para o funcionamento axeitado da Edar de Bens.
  • Abordar, sempre que for viábel, tratamentos que tendan á reutilización da auga para usos produtivos.