En galego

Programa · En galego

 1. Uso do galego en todas as accións municipais.
 2. Dotación do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) municipal con persoal estábel e partida orzamentaria suficiente.
 3. Cumprimento da Ordenanza reguladora do uso da lingua galega no Concello da Coruña.
 4. Implantación do logotipo do Concello da Coruña cunha única forma, que será a galega.
 5. Apoio a entidades que procuren a normalización da nosa lingua.
 6. Elaboración dun plano de normalización da lingua con previsión de medidas para a incorporación do galego aos distintos ámbitos sociais, comerciais e da propia administración.
 7. Reforzo e potenciación das actividades e dos proxectos de normalización desenvolvidos desde Alingua, Asociación de entidades locais pola lingua galega, da que o Concello da Coruña fai parte: aumento do número de actividades así como mellora da súa difusión e publicidade para achegar máis público
 8. Posta en marcha de actividades para o desenvolvemento de habilidades orais dirixidas á poboación adulta mais tamén á moza, tamén como ferramenta para achegar o galego á poboación migrante.
 9. Desenvolvemento de iniciativas de dinamización cultural e lingüística con entidades e institucións de países pertencentes ao tronco común do galego-portugués.
 10. Elaboración dun estudo sociolingüístico da infancia da Coruña, en colaboración coa RAG, para intervir na súa progresiva normalización.
 11. Programa de reforzamento da lingua galega a través das actividades extraescolares, como lingua de comunicación e socialización, tamén de prestixio en ámbitos diferentes do propiamente escolar.