Memoria democrática

Programa · A Coruña de memoria democrática

 1. Compromiso de dotar dentro do Goberno Municipal dunha concellaría responsábel da Memoria Democrática con medios propios e suficientes.
 2. Potenciación do Consello Municipal da Memoria Democrática
 3. Retirada dos nomes das rúas relacionadas co Franquismo.
 4. Supresión da simboloxía franquista, tendo en conta o que estabelece o artigo 1.3 da Lei de Memoria Democrática (LMD).
 5. Inicio das accións legais contra os herdeiros do ditador para acadar a devolución da Casa Cornide.
 6. Restauración da memoria dos cargos públicos e das traballadoras e dos traballadores municipais que sufriron represalias durante o Golpe de Estado de 1936, a Guerra Civil e a Ditadura:
  • anulación dos expedientes de sancións, despidos e depuracións,
  • presentación dunha querela contra os crimes que se cometeron contra elas/es
  • realización de actos na súa lembranza.
 7. Creación dun espazo, sala ou museo para a recuperación da memoria histórica e democrática.
 8. Potenciación da Oficina de Atención ás Vítimas do Franquismo.
 9. Desenvolvemento de actos institucionais de recoñecemento ás vítimas do Franquismo e ás súas familias.
 10. Realización de actos en lembranza ás mulleres represaliadas. en “recoñecemento do papel activo das mulleres na vida intelectual e política, na promoción, avance e defensa dos valores democráticos e os dereitos fundamentais.
 11. Realización, de acordo co Deporivo e a Federación de Peñas, dun acto de lembranza e recoñecemento a Bebel García, xogador do Deportivo, asasinado polo fascismo con 22 anos.
 12. Solicitude como Lugares de Memoria Democrática o cemiterio de Santo Amaro, Memorial da avenida de Navarra, Campo da Rata, Punta Herminia, Antigo Cárcere Provincial, monumento do Portiño e o porto das Xubias.
 13. Divuldación, sinalización e conservación destes lugares.
 14. Recoñecemento aos 108 galegxs asasinadxs no campo de concentración de Mauthausen- Gusen.
 15. Recuperación do monólito no cemiterio de Santo Amaro, levantado en 2006 por subscrición popular que está bastante abandonado e que lembra as vítimas (catro mulleres e cinco traballadores) que morreron na folga xeral de finais de maio de 1901.
 16. Restauración das placas existentes que recoñecen as vítimas do Franquismo na cidade e instalación de novas placas que salienten os lugares de vida ou activismo doutras vítimas, entidades ou lugares salientábeis.
 17. Elaboración de material didáctico sobre os lugares da memoria democrática e a historia da represión franquista, en aplicación do artigo 44.1. da LMD, e programas específicos de divulgación que incluirán o relato das vítimas e especificamente a memoria das mulleres” (artigo 48.1 da LMD).
 18. Colaboración coas asociacións memorialistas e outras institucións na localización e exhumación das persoas vítimas do franquismo, que aínda están en fosas comúns.
 19. Apoio á Querela Arxentina para que se xulgue os crimes contra o franquismo, que non prescriben, cometidos durante a Ditadura.
 20. Apoio á recuperación total do pazo de Meirás, tamén con todo o seu contido, para o patrimonio público.
 21. Continuar coa colaboración do Concello da Coruña nas actividades relacionadas coa concesión pola CRMH da Coruña da distinción de Republicana de Honra.
 22. Apoio as entidades que traballan no eido da memoria democrática.