Que fai a alcaldesa para frear a desindustrialización da cidade?

No #PlenoAbril, pregunteille ao Goberno Local que xestións fixera directamente a alcaldesa perante a ameaza de peche ou deslocalización de empresas como Alu Ibérica ou Naturgy.

Comparte esta entrada

No #PlenoAbril, pregunteille ao Goberno Local que xestións fixera directamente a alcaldesa perante a ameaza de peche ou deslocalización de empresas como Alu Ibérica ou Naturgy. Fíxeno o mesmo día en que infelizmente coñecemos a noticia de que Repsol decretaba un ERTE sobre un terzo, 212 traballadoras e traballadores, da Refinaría da Coruña. A resposta do portavoz José Manuel Lage foi tan decepcionante como evasiva. Deíxovos aquí a transcrición da miña intervención.

Sr. Concelleiro, congratulámonos, igual que os traballadores, de que a Alcaldesa dese o paso de facer fronte común coa alcaldesa de Avilés. Pero non abonda. Para demandar ao Goberno central e aos gobernos autonómicos medidas para garantir o emprego e esixir a convocatoria de seguimento da venda das antigas plantas de Alcoa non era preciso viaxar a Avilés.

Xa en maio de 2020 este pleno aprobou unha moción na que se instaba, ante as dúbidas da operación de revenda da antiga Alcoa ao grupo Riesgo, a que se investigase esa venda;  non se avalese nengunha operación que non asegurase  o mantemento do emprego; e se estudasen cantas alternativas fosen necesarias para asegurar a pervivencia dun sector industrial estratéxico, incluída a súa incorporación ao sector público.

Fíxose algo, alén de dar traslado formal deste acordo plenario a outras institucións?

Porque en xaneiro de 2021 o Pleno volveu pronunciarse nos mesmos termos, incluída a petición de que se investigase a praxe da compañía.

Entrevistouse a Alcaldesa coa Ministra e o Conselleiro de Industria?

O pasado mes de marzo, o Pleno tamén instou o Goberno Municipal a realizar cantas xestións fosen necesarias para demandar a continuidade do Centro de Operacións de Redes de Naturgy na Coruña. Que accións emprendeu o Goberno Local para evitar este traslado?

Pero poderíamos seguir. Porque ao longo do mandato aprobamos distintos pronunciamentos ante a ameaza de peche ou de deslocalización de distintas empresas.

Ou sobre a Ría do Burgo, porque da mesma tamén dependen moitos empregos presentes e futuros.  E os mariscadores aínda están agardando o compromiso de pago de compensacións mentres duren os traballos de rexeneración da ría.

Que fixo o Goberno Local?

E continuando coas preguntas: Cando se vai constituír o Consello Económico e Social? Que plans ten o Goberno Municipal para impulsar un plan de desenvolvemento e reindustrialización da área da Coruña?

Sr. Concelleiro, sei que as cuestións que estamos suscitados sobardan as competencias do Concello. Pero A Coruña está vivindo un proceso de desindustrialización moi preocupante. E a crise da Covid non fixo senón agravar os problemas derivados da excesiva dependencia do sector servizos.

Por iso, o Concello non pode ser un espectador pasivo mentres non para de destruirse emprego: ten que ter unha actitude proactiva: mediar ante as ameazas de peche e deslocalización, ter interlocución coa Xunta e Goberno Central e esixir que exerzan as competencias e as  ferramentas de presión que teñen na súa man.

E ten que ter liderado: ter claro o modelo. O proxecto de futuro que se quere para A Coruña e a súa comarca, tamén no económico. E actuar como aglutinante e indutor, mobilizando as enerxías que ten esta cidade para avanzar cara ese horizonte.